صادقی

فرشید صادقی

برنامه نویس اندروید
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
زهرا زهرایی

زهرا زهرایی

مسئول دفتر مدیر عامل
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
مهران تعللی

مهران تعللی

مسئول حوزه ریاست
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
شبنم فرهادی

شبنم فرهادی خطیر

مدیر سرمایه های انسانی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
محمد علی بنکدار تهرانی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
مهرداد حمدانی

مهرداد حمدانی

مدیر عملیات
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
مهدی مقیمیان

مهدی مقیمیان

مدیر عامل
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
فاطمه سلامه

فاطمه سلامه

برنامه نویس اندروید
About me Android Developer with five years experience in designing, developing and
حمید شکرگزار

حمید شکرگزار

برنامه نویس اندروید
محمد امین سلیمانی

محمد امین سلیمانی

مسئول فروش سازمانی