سرویس های گروه مبتکر

DevOps Services
زیرساخت دوآپس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

DevOps Services
زیرساخت دوآپس
Internet of Things(IOT)
اینترنت اشیا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Internet of Things(IOT)
اینترنت اشیا
Software for start-ups
تولید اپلیکیشن برای استارتاپ ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Software for start-ups
تولید اپلیکیشن برای استارتاپ ها
Product Development for Established Businesses
ایجاد محصول مبتنی بر تقاضای بازار هدف مشتری

ایجاد محصول مبتنی بر تقاضای بازار هدف مشتری ایجاد محصول مبتنی بر تقاضای بازار هدف مشتری

Product Development for Established Businesses
ایجاد محصول مبتنی بر تقاضای بازار هدف مشتری
Custom Software Development
توسعه نرم افزارهای سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Custom Software Development
توسعه نرم افزارهای سفارشی
Mobile App Development
توسعه اپلیکشن موبایل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Mobile App Development
توسعه اپلیکشن موبایل
Web Application Development
توسعه اپلکیشن وب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Web Application Development
توسعه اپلکیشن وب
Digital Transformation for Enterprise
تحول دیجیتال

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

Digital Transformation for Enterprise
تحول دیجیتال
UI/UX Design Service
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

UI/UX Design Service
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری
Legacy Software Modernisation
بروز رسانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

Legacy Software Modernisation
بروز رسانی
Data Migration Services
توسعه نرم افزارهای سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Data Migration Services
توسعه نرم افزارهای سفارشی
Customer portal Software
توسعه نرم افزارهای سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Customer portal Software
توسعه نرم افزارهای سفارشی
Application Migration to Cloud
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

Application Migration to Cloud
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
Automated Testing
تست اتومات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

Automated Testing
تست اتومات
Manual Testing
تست دستی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Manual Testing
تست دستی
QA & Testing Services
تست و تضمین کیفیت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

QA & Testing Services
تست و تضمین کیفیت