روش کار

ما از یک روش تکرارشونده در فواصل کوتاه و منظم زمانی بهره می گیریم تا با گرفتن بازخوردهای مناسب در بازه های کوتاه مدت، علاوه بر کاهش هزینه های تولید محصول، سرعت تولید محصول را بیشینه نماییم.

همکاران ما به صورت یک تیم تمام وقت به طور همزمان به یک مشتری واحد اختصاص داده می شوند. این روش طراحان، برنامه نویسان، مهندسین زیرساخت و سایر اعضای تیم را قادر می سازد تا به صورت منسجم تمام ابعاد یک پروژه را به صورت همزمان و با برنامه ریزی دقیق در زمان مناسب تحویل نمایند.

طرح های ما بر اساس درک عمیقی از کسب وکار و نیاز کارفرما و مشتریان آنها ساخته شده است. ما از بازخورد و تجزیه و تحلیل ها برای ایجاد رابط های کاربردی ، زیبا و در دسترس استفاده می کنیم.

تنها راه مطمئن برای اطمینان از ساختن نرم افزار مناسب با نیاز شما ، دریافت بازخورد مستمر از کاربران واقعی است.

تیم های ما فرایندی را دنبال می کنند که سرعت قابل توجهی از تحویل و سطح بالایی از کیفیت را دارد که بر پایه ارزش های سازمانی محکمی استوار شده اند.

ما همه موانع موجود در روابط سنتی “فروشنده-مشتری” را از سر راه بر می داریم تا سطح بالایی از درک متقابل، تعامل، و اعتماد را با مشتریان خود ایجاد نماییم.

ما در کنار مشتریان خود به عنوان یک تیم با اهداف مشترک کار می کنیم. وقتی ما را استخدام می کنند، آنها از تجربه کل تیم ما بهره می گیرند. مدیران ارشد ما به طور مستقیم، در هر پروژه درگیر می شوند تا اطمینان حاصل كند كه ما از انتظارات مشتری خود فراتر رفته ایم.

ما به توانایی خود در ارائه محصولات نرم افزاری با کیفیت بالا متعهد هستیم، معمولا متن قرارداد ، ما را به ارائه خدمات بهتر محدود نمی نماید زیرا به روابط پایدار با مشتریان خود معتقد هستیم.